Πυρωμένο κοκ

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Τιμή προδιαγραφής χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο με πετρέλαιο

    Το Pitch Coke είναι ένα είδος πίσσας άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, το οποίο κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας πίσσα άνθρακα με θέρμανση, διάλυση, ψεκασμό και ψύξη. Το οπτάνθρακα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: πίσσα άνθρακα και πίσσα πετρελαίου. Το συνδετικό ασφάλτου για πυρίμαχα υλικά είναι κυρίως πίσσα άνθρακα. Το βήμα της πρώτης ύλης δοκιμής προστέθηκε στο δοχείο διάλυσης ασφάλτου για θέρμανση και διάλυση.