Ιστορικό εταιρείας

1999

1999- Ίδρυση της εγκατάστασης ηλεκτροδίων γραφίτη.

1
2

2000

2000- Αγορά 10 + ομαδικών μηχανημάτων

2007

2007-Νεόκτιστος φούρνος ψησίματος 18 δωματίων

3
4

2014

2014-Νεόκτιστος φούρνος γραφειοποίησης 20000KVA LWG

2015

2014-Purcahse Νέες μηχανές περιβαλλοντικής παραγωγής

5
7

2016

2016-Κατασκευάστε το ασβεστίκι των 24 κουτιών

2017

2017-New Χτίστηκε μια άλλη μεγάλη αποθήκη για ηλεκτρόδιο γραφίτη και CPC

7
8

2018

2018-Τα προϊόντα μας είναι ευπρόσδεκτα σε όλο το παγκόσμιο εργοστάσιο χάλυβα

2019

Στο τέλος του 2019 Αγοράστε τον σύγχρονο εξοπλισμό θραυστήρα και διαλογής

9
10

2020

Σήμερα έχουμε αρκετές εμπειρίες στην παραγωγή και πώληση GE και Carbon Additives