Πυρωμένος ανθρακίτης

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Ανθρακωμένος ανθρακίτης Άνθρακας οπτανθρακοποιημένος ανθρακίτης

    «Άνθρακας ασβεστωμένου ανθρακίτη», ή «Άνθρακας ασβεστωμένου ανθρακίτη». Η κύρια πρώτη ύλη είναι μοναδικός υψηλής ποιότητας ανθρακίτης, με χαρακτηριστικό υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ισχυρή αντοχή στην οξείδωση, χαμηλή τέφρα, χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, χαμηλό φωσφόρο, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή χημική δραστηριότητα, υψηλό ποσοστό ανάκτησης άνθρακα. Το πρόσθετο άνθρακα έχει δύο κύριες χρήσεις, δηλαδή ως καύσιμο και πρόσθετο. Όταν χρησιμοποιείται ως πρόσθετο άνθρακα από χάλυβα-τήξη και χύτευση, ο σταθερός άνθρακας μπορεί να επιτύχει πάνω από 95%.